Begeleiding bij problemen thuis

Begeleiding bij problemen thuis

Er kunnen momenten in uw leven zijn waarin de problemen zich opstapelen en u zelf niet meer tot een oplossing komt. 

Mogelijkheden

Dan is het mogelijk om daarbij thuis extra begeleiding te krijgen. De hulp is ook beschikbaar voor mensen met sociale problemen, (langdurige) psychische problemen of mensen met een verstandelijke beperking.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Ondersteuning bij structureren van de dag
  • Hulp bij de administratie
  • Ondersteuning bij het aangaan van sociale contacten en het aanleren van sociale vaardigheden
  • Hulp bij het organiseren van de huishouding
  • Stimuleren van een gezonde levensstijl

Vergoeding

Begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), meestal betaalt u een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is.

Ik wil een indicatie aanvragen voor begeleiding.