06-29374167 info@wadzorg.nl

Palliatieve en Terminale zorg

Palliatieve en Terminale zorg

Stervensbegeleiding is specialistische hulp aan de stervende en de mensen die nabij staan. Verlichting en ontzorging is het doel van de palliatieve zorg bij WadZorg op Terschelling
Foto Sytse Schoustra

Het leven is niet oneindig, er komt een moment dat we afscheid moeten nemen van het leven en alles wat ons dierbaar is. Wanneer in ons leven het afscheid plaats vindt hebben we niet altijd zelf in de hand, voor de een komt het onverwachts en een ander kan meer naar het afscheid toe werken.

Het proces van afscheid nemen kan zwaar en verdrietig zijn, daarom is het belangrijk dat dit op een waardige manier gebeurd waarbij er liefdevolle zorg en ondersteuning verleent wordt. Wij staan u graag bij in het proces van afscheid nemen, dit kunnen wij op verschillende manieren doen:

  • Dagelijkse ondersteuning bieden bij uw verzorging, waarbij het accent ligt op uw comfort.
  • Er zorg voor dragen dat u zo weinig mogelijk pijn heeft,
  • Aandacht voor spirituele zorg, wat inhoudt dat we u ondersteunen bij zingeving en levensvragen.
  • Praktische ondersteuning, zoals samen met u kijken hoe u de begrafenis geregeld wilt hebben,
  • Ondersteuning mantelzorg, ook uw familie/partner moet in dit proces niet vergeten worden. Daarom zijn wij er ook om hen te ondersteunen waar nodig, bijvoorbeeld bij het huishouden maar ook bij zingeving of levensvragen.

Wij leveren deze vorm van zorg volgens de richtlijnen, waardoor ook hier kwaliteit van zorg voorop komt te staan.

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. De zorg richt zich op het voorkomen en verlichten van lijden. We doen dat door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (World Health Organization, 2002)

Wilt u graag dat wij u ondersteunen bij de palliatieve fase van uw leven? Neem dan contact met ons op.

 


Scroll to Top