06-29374167 info@wadzorg.nl

Verpleging

Verpleging

Verpleging komt vaak samen met verzorging, alleen verpleging valt niet onder de dagelijkse handelingen zoals verzorging.
Verpleging is vaak tijdens een periode van ziekte nodig, tijdens herstel maar ook in de palliatieve en terminale fase van het leven. Bij verpleging kunt u denken aan:

  • Injecteren
  • Stomazorg
  • Wondverzorging
  • Pijnbestrijding
  • Blaasspoelen

Wie betaalt de thuiszorg?
Thuiszorg valt onder de zorgverzekeringswet ( ZVW) en wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Wel heeft u een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige van Wad!Zorg.

Ik wil een indicatie aanvragen bij de wijkverpleegkundige Eefje Smit.


Scroll to Top