Verpleging thuis - verleend door WadZorg Terschelling

Verplegen en verzorgen gaan vaak samen.

Echter, iemand verplegen valt niet onder de dagelijkse handelingen zoals iemand verzorgen. De (wijk)verpleegkundige moet wel vakbekwaam zijn en beschikken over de noodzakelijke competenties.

Zorg en verpleging is vaak tijdens een periode van ziekte nodig. Maar ook als u herstellende bent, bijvoorbeeld na een operatie in het ziekenhuis, is het mogelijk om thuis verpleegd worden. In de palliatieve en terminale fase van het leven kunt u rekenen op de wijkverpleegkundigen van Wad!Zorg .

Bij verpleging in de wijk leveren de verpleegkundigen de zorg ‘in de eigen omgeving’ van de patiënt. Een voorwaarde is wel dat er sprake is van een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.

Bij verpleging kunt u denken aan:

  • Injecteren
  • Stomazorg
  • Wondverzorging
  • Pijnbestrijding
  • Blaas spoelen

Wie betaalt het thuis verplegen?

Verpleging valt net als thuiszorg onder de zorgverzekeringswet ( ZVW) Het wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. U heeft wel een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige van Wad!Zorg.

Ik wil een indicatie aanvragen bij de wijkverpleegkundige Eefje Smit.